Стручни работилници од областа на стечајот

До
Сите лиценцирани стечајни управници, членови на Комората

Се известуваат стечајните управници дека Комората на стечајни управници на РМ организира стручни работилници од областа на стечајот.

Едукацијата-обуката ќе биде организирана вообичаено во два турноса по Aпелациони подрачја:

  • 13/14 Ноември (петок и сабота) 2015 година, за стечајни управници од Aпелциони подрачја, Битола Штип и Гостивар.
  • 19/20 Ноември (четврток и петок) 2015 година, за стечајни управници од Aпелационо подрачје Скопје.

Работилниците ќе се одржат во хотел ,,Милениум,,-Охрид.

Комора на стечајни управници на РМ