Правна напомена

Комората на стечајни управници на РСМ ги задржува сите права од веб порталот www.komorasu.org.mk  Само Комората на стечајни управници има право да ги остварува правата кои произлегуваат од истите.

Пребарувањето веб порталот, истовремено значи и прифаќање на следните услови и правила за користење на порталот:

  1. Сите информации и документи на веб порталот се исклучиво за информативни цели, Комората на стечајни управници на РСМ не превзема никаква одговорност за  точноста, веродостојност, навременоста или содржината на информациите;
  2. Пренос на дел од текст објавен на овој портал е дозволено само под услов на повикување на изворот и со наведување на линк кон оригиналниот текст;
  3. Забранет е пренос на фотографија од овој веб портал без претходно добиено писмено одобрение од Комората на стечајни управници на РСМ;
  4. Овој портал содржи и линкови на надворешни веб локации и Комората не сноси одговорност за содржините кои се таму објавени од трети лица;