Закон за стечај

Датум на објавување: 22.03.2006
Датум на стапување во сила: 30.03.2006
Сл. весник/година: 34/2006