Известување за одржување работилница

Ве известуваме дека во организација на Комората за стечајни управници на РМ ќе биде одржана работилница – едукација на стечајните управници – членови на Комората на стечајни упраници од Апелациони подрачја Битола, Штип и Гостивар