Едукација

Во организација на Комората на стечајни управници на РМ ќе бидат одржани работилници за едукација на стечајните управници – членови на Комората на стечајни управници од Апелациони подрачја Скопје, Битола, Штип и Гостивар.

На работилниците вообичаено  ќе бидат поканети да присуствуваат и стечајни судии од овие апелциони подрачја.

Работилниците се наменети  за стручна едукација на стечајните управници со актуелни теми и предавачи од областа на стечајот .

Работилниците ќе се спроведат во Хотел ,,Милениум,, Охрид во термините:

18. и 19. Март 2016  (петок и сабота) .

 08. и 09. Април 2016 (петок и сабота) .