Uncategorized

ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ

ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ Комората на стечајни управници организира работилница за стечајните управници членови на Комората на која тема ќе бидат последните Законски прописи