Настани

ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ

ДО СИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ Комората на стечајни управници организира работилница за стечајните управници членови на Комората на која тема ќе бидат последните Законски прописи

Соопштение за едукација за измените на Законот за стечај

До Сите стечајни управници-членови на Комората на стечајни управници Управниот одбор на Комората на стечајни управници донесе одлука на терет на Комората да биде организирана

Соопштение за обука Е-Аукција

До Сите стечајни управници членови на Комората на стечајни управници, ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА Е-АУКЦИЈА  Управниот одбор на Комората на стечајни управници донесе одлука на