Јавен Повик за Спец.Обука План за реорг. 28.07.2017